MENU

PERKHIDMATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (PPSPPA)

PERKHIDMATAN   PERINCIAN KEKERAPAN
Perkhidmatan Kutipan Sisa Pepejal (2+1) Sisa dapur, sisa makanan, bahan-bahan kotor dan lampin pakai buang 2 kali seminggu (rujuk papan tanda jadual perumahan)
Barang kitar semula, sisa pukal dan sisa kebun 1 kali seminggu (rujuk papan tanda jadual perumahan)
Perkhidmatan Pembersihan Awam Longkang awam 1 kali sebulan
Pemotongan rumput di tempat awam 2 kali sebulan
Portal Aduan www.aduansisa.my  
Talian Aduan 1-800-88-7472
Telefon 07-2226476
Web Rasmi www.swcorp.gov.my