MENU

Wawasan MDSR

Menjadi contoh kepada Pihak Berkuasa Tempatan di Negeri Johor, dengan memberi perkhidmatan yang sentiasa cemerlang melalui penyertaan aktif, responsif dan dinamik daripada warga Majlis Daerah Simpang Renggam yang berdedikasi, berdisiplin dan beriltizam.

Misi MDSR

Meninggikan dan mengekalkan kualiti terhadap kehidupan para pelanggannya dengan menyedia, menyelenggara dan meningkatkan prasarana, aminiti, kemudahan awam dan memberikan perkhidmatan yang hebat, tepat, cepat, jimat, selamat dan berkat.