MENU
  • Mempertingkatkan kualiti perkhidmatan serta kecermerlangan pengurusan MDSR.
  • Perancangan pembangunan yang tersusun dan sistematik sesuai dengan dasar-dasar dan keputusan Kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat.
  • Mewujudkan satu sistem kawalan pelesenan dan kesihatan persekitaran yang cekap dan harmoni.
  • Mempertingkatkan kutipan hasil dan mengeksploitasikan dengan sepenuhnya potensi yang terdapat pada sumber kewangan sedia ada.
  • Memperkemaskan lagi Sistem Kewangan dan perakaunan serta mengawal perbelanjaan mengurus.
  • Memperbaiki dan memperbaharui serta memperkemaskan peraturan dan undang-undang yang bersesuaian dengan perubahan semasa.