MENU

Kadar Bayaran Lesen

Jenis Lesen
Kadar (setahun)
Lesen Kedai Makan
  • Kecil
  • Sederhana
  • Restoran
150.00
200.00
250.00
Lesen Kedai Barang Runcit

 

  • Luar bandar
  • Keluasan Sederhana
  • Keluasan Besar
 
70.00

100.00

150.00

Lesen Gerai Tepi Jalan
180.00
Lesen Rumah Tumpangan / Hotel
300.00
Lesen Penjaja (Luar Bandar)
96.00

Pembayaran lesen adalah dalam Ringgit Malaysia (RM)

  • 1