MENU
1. Patil Lesen
 
  • Patil Lesen Kilang/Kedai

  • Patil Lesen Gerai/Penjaja
  • Patil Lesen Pasar Lambak
  • No. Plet Rumah

 

- 5.00 seunit

- 3.00 seunit

- 3.00 seunit

- 5.00 seunit

2. Tong Sampah
- RM25.00 setong
3. Beg Plastik
 
  • (Untuk kegunaan pasar lambak )
- RM3.00
4. Borang Tender
- RM200.00